Som Formació online

Nota legal

Protecció de dades

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE), les dades que vostè facilita en aquest document s'incorporaran a un fitxer del qual n'és titular la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell (en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent. Les seves dades podran ser cedides o comunicades a tercers sempre que la seva intervenció sigui necessària per a la prestació dels serveis. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se a la Cambra, Av. Francesc Macià, 35 (08206-Sabadell) o a l'adreça electrònica dpd@cambrasabadell.org. Per a més informació consultar la “Política de privacitat” de la Cambra a www.cambrasabadell.org.

Tens algun dubte?

937451259

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar